Σύγχρονος Πόλεμος

Behöver slutföra en rad uppgifter eller mål.Få spelpoletter för att köpa olika vapen inuti, för att hantera olika fiender och uppdrag.

Ανασκόπηση

FPS, στο οποίο θα παίξετε απευθείας από την οπτική γωνία του χαρακτήρα.Behöver slutföra en rad uppgifter eller mål.

Få spelpoletter för att köpa olika vapen inuti, för att hantera olika fiender och uppdrag.Spelet har ett utmaningsläge och ett handlingsläge.